UD Town
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
TwitterBrightFacebook

Architectural Design

ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ได้รับการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้เป็นโอเพ่น แอร์ มอลล์ ที่ทั้งเขียวชอุ่ม และร่มรื่น ภายใต้การดูแลของ บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างแนวคิดใหม่ของศูนย์การค้ารูปแบบไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ที่มีเสน่ห์และแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป และยังเป็นผู้ออกแบบโครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ชื่อดังหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ

ยูดี ทาวน์ ได้รับการวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นสถานที่ที่ลูกค้า Enjoy More Everyday ที่มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ, ไลฟ์สไตล์ และโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ เข้าด้วยกัน โดยรูปแบบการเป็น Open-air Mall นั้น ไม่เพียงเพื่อความสวยงาม และอิงกระแส Community Mall เท่านั้น แต่ยังมีการออกแบบ Landscape ด้วยแนวคิด Green and Sustainable ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว มีการจัดสรรพื้นที่ของต้นไม้ สวน และบริเวณพักผ่อน เพื่อให้ ยูดี ทาวน์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใกล้ชิดธรรมชาติ และยังมีส่วนสำคัญในการลดใช้พลังงาน อาทิ ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้า ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ขนาดกว้าง ฯลฯ เพราะแม้ภายในร้านค้าจะยังคงต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ในระดับพื้นที่ใหญ่ภายนอก แทบไม่ใช้พลังงาน เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะให้ร่มเงา ความเย็น ความชุ่มชื่น ในเชิงของผู้มาใช้บริการก็จะได้รับความสะดวกสบายจากช้อปปิ้งมอลล์แบบแนวราบ (low rise) ที่ไม่ต้องเสียเวลากับการขับรถวนหาที่จอดรถ แต่สามารถเข้าถึงร้านค้าได้สะดวก จอดรถหน้าร้านที่ต้องการใช้บริการได้ทันที

ยูดี ทาวน์ มุ่งหวังการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้ง และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงการสร้างความรู้สึกในการเป็นช้อปปิ้งมอลล์ระดับ World-Class แต่ไม่สูญเสียความเป็น Local Sense ของเมืองอุดรธานี

ALWAYS ON CO.,LTD WWW.ALWAYSON.CO.TH