UD Town
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
TwitterBrightFacebook

EVENT AREA

พื้นที่การจัดอีเว้นท์ภายในศูนย์การค้ายูดี ทาวน์  อุดรธานี ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ มีพื้นที่รองรับการจัดอีเว้นท์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ in-door และ out-door เพื่อตอบสนองความต้องการของการจัดงานอีเว้นท์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแนะนำสินค้าใหม่ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค งานคอนเสิร์ต งานประชุม และนิทรรศการต่างๆ 

สอบถามรายละเอียดพื้นที่การจัดงานติดต่อ
 - คุณอลงค์กร โทร.+66 81 544 8889
 - คุณณัฐวุฒิ โทร. +66  86 448 6573


The square

Position: ลานกิจกรรมบริเวณหน้าร้านวาวี
Space: 200 ตารางเมตร

The Second (2nd) ซอย 2

Position: บริเวณซอย 2
Space: 500 ตารางเมตร

The Next

Position: ลานกิจกรรมเดอะเน็กซ์ ติดซอย 5
Space: 460 ตารางเมตร

The Fifth (ซอย 5)

Position: บริเวณซอย 5 ใกล้โซน เดอะเน็กซ์
Space: 900 ตารางเมตร

UD HALL

Position: ติดทางรถไฟ บริเวณ The Road
Space: 1,500 ตารางเมตร

The Road

Position: บริเวณหน้ายูดี ฮอลล์
Space: 4,760 ตารางเมตร

Beer Park Bazaar

Position: ลานกิจกรรมเบียร์ พาร์ค โซนยูดี บาซาร์
Space: 460 ตารางเมตร

UD Bazaar Walking Street

Position:พื้นที่จัดกิจกรรม บริเวณยูดี บาซาร์

ALWAYS ON CO.,LTD WWW.ALWAYSON.CO.TH