UD Town
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
TwitterBrightFacebook

UD BAZAAR

ยูดี บาซาร์ ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 – 24.00 ได้รับการจัดสรรพื้นที่ซึ่งให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และทันสมัย อีกทั้งยังคัดสรรร้านค้าเข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมถึงยังมีพื้นที่สีเขียวเพื่อมอบความสดชื่นและเป็นแหล่งพักผ่อนที่สำคัญในเมืองอุดรธานี พร้อมทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้ามาใช้บริการ

สนใจพื้นที่ โทร. 66 86 455 3099

ALWAYS ON CO.,LTD WWW.ALWAYSON.CO.TH