WHAT’s HAPPENING

14 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

2017-10-06 18:38:16

รู้ยัง จะเปิดตอนเช้า มี working space ด้วยนะ มานั่งทำงานตอนกลางวันได้นะ มีกาแฟ คัพเค้ก อาหารด้วยนะ 14 ตุลาคมนี้เจอกัน #89upper ชั้น2 ซอย5 ยูดี ทาวน์