WHAT’s HAPPENING

เริ่มวันที่ 14.10.2017

2017-10-12 18:14:07

ขยายเวลาความสุข ร้าน 89 Upper cafe & Restaurant at UD TOWNจัดความสุขทั้งวัน เปิดตอนกลางวันแล้ว เริ่มวันที่ 14.10.2017 เพิ่มเวลาและ บริการอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ ที่ไหนจะนั่งสบายเท่า 89 upper ในเวลากลางวัน